Privacybeleid - Eikenvloerdelen.nl
Logo brede planken

Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming Plankenplanken online

LandhausdielenOnline.de, gevestigd aan NL-6468 KG Kerkrade, Tunnelweg 102, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u gebruik maakt van de diensten van LandhausdielenOnline.de, stemt u in met het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring, inclusief het cookiebeleid en andere documenten waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen.

contact details

Eikenvloerdelen.nl
Tunnelweg 102
6468 EK Kerkrade
0031455211976

Pascal de Lorijn / Rob Schouteten zijn de verantwoordelijke gegevensbeschermingsfunctionarissen bij LandhausdielenOnline.de. U bent bereikbaar via info@landhausdielenonline.de

Persoonsgegevens die wij verwerken

LandhausdielenOnline.de verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons ter beschikking heeft gesteld. Overzicht van de persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken:

-Voor-en achternaam
-Adres
-telefoonnummer
-E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u zelf actief aan ons heeft verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, of die wij van u hebben ontvangen via correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij wij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@landhausdielenonline.de, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LandhausdielenOnline.de verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Betalingstransacties op basis van uw bestelling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze dienstverlening.
-Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
-Voor bezorgdoeleinden.
-LandhausdielenOnline.de verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

Het niet verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie kan ertoe leiden dat wij uw bestelling niet kunnen verwerken en/of laten bezorgen.

Geautomatiseerde beslissingen

LandhausdielenOnline.de neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LandhausdielenOnline.de) tussen zit. LandhausdielenOnline.de gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google analytics (tracking), WordPress (website), Inboxify (nieuwsbrief), Word, Excell, Twinfield en Exact (boekhouding).

Google Analytics

Vanwege onze legitieme belangen bij het optimaliseren en analyseren van ons online aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, maakt deze website gebruik van de dienst "Google Analytics", die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) wordt aangeboden. De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering wordt van kracht op deze website. Het IP-adres van de gebruiker wordt verkort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres. Het door de browser verzonden IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. Als onderdeel van de overeenkomst over de overeenkomst voor bestelgegevens, die wij als websitebeheerder hebben gesloten met Google Inc., gebruiken zij de verzamelde informatie om het websitegebruik en de website-activiteit te evalueren en diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. De gegevens die namens ons door Google worden verzameld, worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, b.v. B. rapporten over de activiteit op de website op te stellen om ons online aanbod te verbeteren.

U heeft de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies accepteert.

U kunt ook een browser-plug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies wordt verzameld (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc.

Als alternatief kunt u door op deze link te klikken (BELANGRIJK: opt-out-link invoegen) voorkomen dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt. Door op bovenstaande link te klikken, download je een "opt-out cookie". Uw browser moet daarom altijd het opslaan van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Gebruik van plug-ins voor sociale media van Facebook

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online aanbod (in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) maakt deze website gebruik van de sociale plug-in Facebook, die wordt aangeboden door Facebook Inc. ( 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of aan de termen "Like", "Like", "Share" in de Facebook-kleuren (blauw en wit). De plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de servers van Facebook Inc. verzendt. De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-account terwijl u deze website bezoekt, wordt de genoemde informatie hieraan gekoppeld.Als u de functies van de plug-in gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of "liken" - wordt de bijbehorende informatie ook verzonden naar Facebook Inc. verzonden. Wilt u voorkomen dat de Facebook. Inc. heeft deze gegevens aan uw Facebook-account gekoppeld, log uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijder de opgeslagen cookies. Verdere instellingen voor gegevensverwerking voor reclamedoeleinden kunt u via uw Facebook-profiel uitvoeren of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt hier toegang krijgen tot de instellingen:

Welke gegevens, met welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instellingsmogelijkheden je hebt om je privacy te beschermen, lees je in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook.

Nieuwsbrief abonnement

De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele evenementen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres invoeren. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de uitgelegde procedures.

De nieuwsbrief wordt verzonden door de verzendserviceprovider XY, een verzendplatform van de provider ABC, Voorbeeldstraat 5, 12345 Voorbeeldstad, Duitsland. Informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van de verzendserviceprovider vindt u op: voorbeeld-XY.de/datenschutz.

Intrekking en opzegging: U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw beëindiging worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link om te annuleren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

LandhausdielenOnline.de bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor de volgende categorieën persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

persoonsgegevens zoals beschreven > 10 jaar > belastingcontrole – nieuwsbrief – e-mailcorrespondentie.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

LandhausdielenOnline.de geeft uw gegevens alleen door aan derden als dit nodig is in verband met onze zakelijke relatie of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

LandhausdielenOnline.de gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dit stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt uitloggen en uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om alle informatie die al is opgeslagen te verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LandhausdielenOnline.de. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kunt u bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging kan worden gedaan aan info@landhausdielenonline.de

Om te controleren of u de aanvrager bent, vragen wij u (samen met de aanvraag) een kopie van uw identiteitskaart/paspoort mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto onherkenbaar, evenals de MRZ (machine readable zone, dit zijn de nummers onderaan het paspoort) en eventuele burgerservicenummers. Dit met het oog op uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

LandhausdielenOnline.de wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Bescherming van persoonsgegevens

LandhausdielenOnline.de neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of onze functionaris gegevensbescherming via info@landhausdielenonline.de

Auteursrecht en merkenrecht

Auteursrechtelijk beschermde inhoud, in het bijzonder afbeeldingen, tekst, vormgeving enz., mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt en in het bijzonder niet worden verveelvoudigd of op andere wijze openbaar worden gemaakt. De merken en labels die op deze pagina's worden gebruikt en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke etiketteringswetgeving.