Privacybeleid - Eikenvloerdelen.nl
Logo brede planken

Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming voor LandhausdielenOnline

Eikenvloerdelen.nl, gevestigd te NL-6468 KG Kerkrade, Tunnelweg 102, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u gebruik maakt van de diensten van LandhausdielenOnline.de, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gedeeld in overeenstemming met deze verklaring over gegevensbescherming, inclusief het cookiebeleid en andere documenten die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd.

Contact details

Eikenvloerdelen.nl
Tunnelweg 102
6468 EK Kerkrade
0031455211976

Pascal de Lorijn / Rob Schouteten zijn de verantwoordelijke gegevensbeschermingsfunctionarissen bij LandhausdielenOnline.de. U bent bereikbaar via info@landhausdielenonline.de

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eikenvloerdelen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons ter beschikking heeft gesteld. Overzicht van de persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken:

-Voor-en achternaam
-Adres
-Telefoon nummer
-E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons ter beschikking heeft gesteld door een profiel op onze website aan te maken, of die wij van u hebben ontvangen via correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@landhausdielenonline.de, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eikenvloerdelen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Betalingstransacties op basis van uw bestelling
-Het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze dienstverlening.
-Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
-Voor bezorgdoeleinden.
- Eikenvloerdelen.nl verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

Het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij uw bestelling niet kunnen verwerken en/of laten bezorgen.

Geautomatiseerde beslissingen

Eikenvloerdelen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LandhausdielenOnline.de) tussen zit. LandhausdielenOnline.de gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google analytics (tracking), WordPress (website), Inboxify (nieuwsbrief), Word, Excell, Twinfield en Exact (boekhouding).

Google Analytics

Vanwege onze legitieme belangen bij het optimaliseren en analyseren van ons online aanbod in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG, maakt deze website gebruik van de "Google Analytics"-service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, CA 94043, VS) wordt aangeboden. De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt verkort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres aanvankelijk volledig naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Als gevolg van deze verkorting is de persoonlijke referentie van uw IP-adres niet meer van toepassing. Het door de browser verzonden IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. Als onderdeel van de contractgegevensovereenkomst, die wij als websitebeheerder hebben gesloten met Google Inc., gebruikt Google Inc. de verzamelde informatie om een evaluatie van het websitegebruik en de website-activiteit samen te stellen en diensten met betrekking tot internetgebruik te leveren. De gegevens die namens ons door Google worden verzameld, worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, b.v. B. rapporten over de activiteit op de website op te stellen om ons online aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

U kunt ook een browser-plug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies wordt verzameld (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc.

Als alternatief kunt u voorkomen dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt door op deze link te klikken (BELANGRIJK: opt-out-link invoegen). Door op bovenstaande link te klikken, download je een “opt-out cookie”. Uw browser moet daarom in het algemeen het opslaan van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website op de link klikken.

Gebruik van plug-ins voor sociale media van Facebook

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online aanbod (in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG) maakt deze website gebruik van de sociale plug-in Facebook, die wordt aangeboden door Facebook Inc. ( 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk", "Delen" in de kleuren van Facebook (blauw en wit). De plug-in maakt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de server van Facebook Inc. verzendt. De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. De mogelijkheid bestaat dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-account terwijl u deze website bezoekt, wordt de genoemde informatie hieraan gekoppeld.Als u de functies van de plug-in gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of "liken" - wordt de bijbehorende informatie ook verzonden naar Facebook Inc. verzonden. Wilt u voorkomen dat de facebook. Inc. koppelt deze gegevens aan uw Facebook-account, log uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijder de opgeslagen cookies. U kunt uw Facebook-profiel gebruiken om verdere instellingen voor gegevensverwerking voor reclamedoeleinden uit te voeren of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt hier toegang krijgen tot de instellingen:

Welke gegevens, met welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook.

Nieuwsbrief abonnement

De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele evenementen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de uitgelegde procedures.

De nieuwsbrief wordt verzonden door de verzendserviceprovider XY, een verzendplatform van de provider ABC, Voorbeeldstraat 5, 12345 Voorbeeldstad, Duitsland. Informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van de verzendserviceprovider vindt u op:beispiel-XY.de/datenschutz.

Intrekking en beëindiging: U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw beëindiging worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link om te annuleren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Eikenvloerdelen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

persoonsgegevens zoals beschreven > 10 jaar > belastingcontrole – nieuwsbrief – e-mailcorrespondentie.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Eikenvloerdelen.nl geeft uw gegevens alleen door aan derden als dit nodig is in verband met onze zakelijke relatie of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Eikenvloerdelen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dit stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt uitloggen en uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Ook kunt u alle informatie die al is opgeslagen via uw browserinstellingen verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LandhausdielenOnline.de. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kunt u bij ons een verzoek indienen om de gegevens die u bij ons heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging kan worden gedaan aan info@landhausdielenonline.de

Om te controleren of u de aanvrager bent, vragen wij u (samen met de aanvraag) een kopie van uw identiteitskaart/paspoort mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto onleesbaar, evenals MRZ (machine readable zone, dit zijn de nummers onderaan het paspoort) en eventuele burgerservicenummers. Dit is in het kader van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Eikenvloerdelen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een rechtszaak aan te spannen bij de nationale toezichthouder.

Bescherming van persoonsgegevens

Eikenvloerdelen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of onze functionaris gegevensbescherming via info@landhausdielenonline.de

Auteursrecht en merkenrecht

Auteursrechtelijk beschermde inhoud, in het bijzonder afbeeldingen, teksten, vormgeving enz., mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt, in het bijzonder niet worden verveelvoudigd of anderszins openbaar gemaakt. De merken en labels die op deze pagina's worden gebruikt en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke etiketteringswetgeving.